Prijedlog novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Društva ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. - javno savjetovanje

  • NOVOSTI
  • Prijedlog novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Društva ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. - javno savjetovanje

Prijedlog novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Društva ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. - javno savjetovanje