Zeleni otoci

 • Zeleni otoci
Zeleni otoci

Zeleni otoci

Lokacije spremnika za selektivno prikupljanje otpada na području: 

 • Šetalište Alojzija Stepinca
 • Žankova glavica
 • Štalija
 • Tripalov voćnjak
 • Put Ferate
 • Trg Gojka Šuška
 • Kod pravoslavne crkve( na parkingu)
 • Ul. Vladimira Nazora (novo naselje)
 • Kod Dalmatinke
 • Kod Pazara
 • Ul Fra Ivana Markovića (put groblja)
 • Lumbinov most
 • Dalmatinska ulica
 • Ul.Žrtava rata (uz košarkaško igralište)
 • Kvartiri
 • Put Piketa (uz ogradu Hipodroma)
 • Škola u Brnazama(kod pošte)
 • Franjevačka gimnazija
 • Trilj, Ulica Kralja Tomislava 15 (ispod Lipotića guvna)
 • Trilj, Ulica Poljičke republike 15 (kod kina)
 • Trilj, Ulica Put Košuta 1 (kod groblja)
 • Trilj, Bana Jelačića (Stari most – igralište Luke)
 • Košute, Ulica Kukuzovačkih žrtava (kod Kažimira)
 • Košute, Ulica Vukovarska 61 (kod Tri jablana)
 • Košute, Ulica Hrvatskog branitelja (kod Tijardovića)
 • Košute, Ulica Vukovarska (na Biloj glavici)
 • Vojnić, Bajići
 • Grab, ispod groblja
 • Grab, na Vratnicama
 • Vedrine, na Gubavici
 • Vedrine, kod Vukasa
 • Tijarica, kod škole
 • Tijarica, kod “Malog Berlina”
 • Velić, na Ravniku
 • Velić, kod crkve
 • Ugljane, kod škole
 • Jabuka, kod groblja
 • Budimiri, kod škole
 • Čaporice, kod groblja
 • Bisko, kod škole
 • Gardun, kod škole
 • Strmendolac, kod bunara
 • Vrpolje, kod crkve
 • Centar Otoka uz Trenicu
 • Roknjača kod sv Ante
 • Roknjača-iza kanala Drežnica
 • Put Balinica
 • Gala, Ajdučić
 • Krenica Gala
 • Ovrlja, uz trafostanicu
 • Velika Ruda,
 • Mala Ruda, uz autobusnu stanicu
 • Udovičić kod škole
 • Bilokapić / Gradina