Sinj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Trilj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Otok

Hrvace

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Dicmo

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

 

SINJ:

 

Šetalište Alojzija Stepinca

Žankova glavica

Štalija

Tripalov voćnjak

Put Ferate

Trg Gojka Šuška

Kod pravoslavne crkve( na parkingu)

Ul. Vladimira Nazora (novo naselje)

Kod Dalmatinke

Kod Pazara

Ul Fra Ivana Markovića (put groblja)

Lumbinov most

Dalmatinska ulica

Ul.Žrtava rata (uz košarkaško igralište)

Kvartiri

Put Piketa (uz ogradu Hipodroma)

Škola u Brnazama(kod pošte)

Franjevačka gimnazija

 

TRILJ:

 

Trilj, Ulica Kralja Tomislava 15 (ispod lipotića guvna)

Trilj, Ulica Poljičke republike 15 (kod kina)

Trilj, Ulica Put Košuta 1 (kod groblja)

Trilj, Bana Jelačića (Stari most – igralište Luke)

Košute, Ulica Kukuzovačkih žrtava (kod Kažimira)

Košute, Ulica Vukovarska 61 (kod Tri jablana)

Košute, Ulica Hrvatskog branitelja (kod Tijardovića)

Košute, Ulica Vukovarska (na Biloj glavici)

Vojnić, Bajići

Grab, ispod groblja

Grab, na Vratnicama

Vedrine, na Gubavici

Vedrine, kod Vukasa

Tijarica, kod škole

Tijarica, kod “Malog Berlina”

Velić, na Ravniku

Velić, kod Crkve

Ugljane, kod Škole

Jabuka, kod groblja

Budimiri, kod škole

Čaporice, kod groblja

Bisko, kod škole

Gardun, kod škole

Strmendolac, kod bunara

Vrpolje, kod crkve

 

 OTOK:

Centar Otoka uz Trenicu

Roknjača kod sv Ante

Roknjača-iza kanala Drežnica

Put Balinica

Gala, Ajdučić

Krenica Gala

Ovrlja, uz trafostanicu

Velika Ruda,

Mala Ruda, uz autobusnu stanicu

Udovičić kod škole

Bilokapić / Gradina

 

 

Trgovačko društvo ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti osnovano je 28. studenog 2013. godine istupanjem iz društva VODOVOD I ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. .

Korijeni Društva sežu još od 1912.godine kada je u naselju Han kod Sinja na izvorištu Kosinac puštena u pogon crpna stanica, koja je cjevovodom malog profila spojena sa gradom Sinj, te se stanovništvo Sinja počelo sa tog izvorišta snabdijevati pitkom vodom.

Između dva rata djelovala je komunalna služba pri tadašnjoj općini Sinj a od 1949.godine djeluje komunalno poduzeće, preteča današnjeg Društva, sa oko 15 radnika i primitivnijim oblicima mehanizacije, prijevoza i alata.

Na sadašnjoj lokaciji Društvo djeluje od 1960.godine, a do tada mu je sjedište bilo kod gradske tržnice. 

Sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada na deponij Mojanka obuhvaćena su sva područja jedinica lokalne samouprave gradova Sinja i Trilja te općina Otok, Hrvace i Dicmo.

Društvo upravlja gradskim grobljem sv.Frane u Sinju te ima organiziranu pogrebnu službu, održava i uređuje parkove i zelene površine u Gradu Sinju te upravlja gradskom tržnicom na malo u Sinju.

Društvo je u suvlasništvu članova Društva, odnosno njegovih osnivača jedinica lokalne samouprave: Grada Sinj, Grada Trilja, Općina Otok, Hrvace i Dicmo. 

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn i sastavljen je od temeljnih uloga osnivača sa postocima učešća: Grad Sinj - 47%, Grad Trilj - 26%, Općina Otok - 12%, Općina Hrvace - 10%, Općina Dicmo - 5%.

Ugovorom o podjeli i preuzimanju sklopljenim dana 18.12.2013 godine između tvrtke VODOVOD I ČISTOĆA – SINJ d.o.o. Sinj i ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj ,ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. preuzela je dio temeljnog kapitala u vrijednosti 2.736.597,00 kn kao tvrtka preuzimatelj.