Sinj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Trilj

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Otok

Hrvace

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

Dicmo

djelatnost sakupljanja otpada - uključuje postupke sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište

reciklažno dvorište - nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

 

SINJ:

 

Šetalište Alojzija Stepinca

Žankova glavica

Štalija

Tripalov voćnjak

Put Ferate

Trg Gojka Šuška

Kod pravoslavne crkve( na parkingu)

Ul. Vladimira Nazora (novo naselje)

Kod Dalmatinke

Kod Pazara

Ul Fra Ivana Markovića (put groblja)

Lumbinov most

Dalmatinska ulica

Ul.Žrtava rata (uz košarkaško igralište)

Kvartiri

Put Piketa (uz ogradu Hipodroma)

Škola u Brnazama(kod pošte)

Franjevačka gimnazija

 

TRILJ:

 

Trilj, Ulica Kralja Tomislava 15 (ispod lipotića guvna)

Trilj, Ulica Poljičke republike 15 (kod kina)

Trilj, Ulica Put Košuta 1 (kod groblja)

Trilj, Bana Jelačića (Stari most – igralište Luke)

Košute, Ulica Kukuzovačkih žrtava (kod Kažimira)

Košute, Ulica Vukovarska 61 (kod Tri jablana)

Košute, Ulica Hrvatskog branitelja (kod Tijardovića)

Košute, Ulica Vukovarska (na Biloj glavici)

Vojnić, Bajići

Grab, ispod groblja

Grab, na Vratnicama

Vedrine, na Gubavici

Vedrine, kod Vukasa

Tijarica, kod škole

Tijarica, kod “Malog Berlina”

Velić, na Ravniku

Velić, kod Crkve

Ugljane, kod Škole

Jabuka, kod groblja

Budimiri, kod škole

Čaporice, kod groblja

Bisko, kod škole

Gardun, kod škole

Strmendolac, kod bunara

Vrpolje, kod crkve

 

 OTOK:

Centar Otoka uz Trenicu

Roknjača kod sv Ante

Roknjača-iza kanala Drežnica

Put Balinica

Gala, Ajdučić

Krenica Gala

Ovrlja, uz trafostanicu

Velika Ruda,

Mala Ruda, uz autobusnu stanicu

Udovičić kod škole

Bilokapić / Gradina

 

 

Cijena komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se cjenikom kojeg donosi isporučitelj na način propisan zakonom. Osnovica za obračun je volumen spremnika i broj pražnjenja.

Komunalnu uslugu sakupljanja i odvoza otpada plaća vlasnik ili korisnik nekretnine. O svakoj promjeni cijene usluge isporučitelj će pravovremeno obavijestiti korisnike putem svoje internetske stranice.

 

CJENIK SAKUPLJANJA, PRIJEVOZA I DEPONIRANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE (KUĆANSTVA)

 

VOLUMEN (L)

CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE

CIJENA JAVNE USLUGE ZA KOLIČINU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

POPUST ZA KUĆANSTVA S JEDNIM ČLANOM (18%)

UKUPNA CIJENA ZA KUĆANSTVO (BEZ PDV-A)

CIJENA UMANJENA ZA 2% - ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

PDV (13%)

CIJENA S PDV-OM

1

60

29,97

8,22

6,87

31,32

30,69

3,99

34,68

2

80

29,97

10,96

-

40,93

40,11

5,21

45,32

3

120

29,97

16,44

-

46,41

45,48

5,91

51,39

4

240

29,97

32,88

-

62,85

61,59

8,01

69,60

5

360

29,97

49,32

-

79,29

77,70

10,10

87,80

6

480

29,97

65,76

-

95,73

93,82

12,20

106,02

7

1100

29,97

150,70

-

180,67

177,06

23,02

200,08

8

2200

29,97

301,40

-

331,37

324,74

42,22

366,96

9

3300

29,97

452,10

-

482,07

472,43

61,42

533,85

 

CJENIK OSTALIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE

 

VRSTA USLUGE

CIJENA

1

Povremeni korisnici

30,69 kn – tri puta godišnje

2

Odvoz glomaznog otpada

4,00 kn/km

3

Dnevni najam kontejnera od 5 - 7 m3

500,00 kn

 

(1) Povremeni korisnici su kategorija korisnika koji samo povremeno borave u svojim objektima (npr. vikendom, kada dođu iz inozemstva i sl.)

 

(2) Podrazumijeva se odvoz glomaznog otpada do 3 m³ vozilom za glomazni otpad.

 

Članak 11. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom propisuje da je davatelj javne usluge dužan u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Za svako dodatno preuzimanje glomaznog otpada u jednoj kalendarskoj godini korisnik plaća cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

 

U primjeni od 01.06.2018. godine.